Master Bearings

DGBB | SABB | ACBB | CRB | SRB | CARB | TRB| TBB | CRTB/NRTB| SRTB | Y-BEARING | HOUSING | SLEEVES| PLAIN | NRB
Radial shaft | Mechanical | V-ring| Axial clamp| Wear sleeves| Other
Roller Chains | Couplings | Pulley | Optibelt
Linear Motion System | Sensorized Units
RS | Online | Aptitude

Linear Motion System

SKF Linear Motion System ระบบการเคลื่อนที่เชิงเส้น

ระบบการเคลื่อนที่เชิงเส้นจาก SKF คือ หนึ่งในธุรกิจที่ SKF เชี่ยวชาญค้นคิดและการผลิตที่มีความแม่นยำสูงสำหรับผลิตภัณฑ์การเคลื่อนที่เชิงเส้น ระบบการเคลื่อนที่เชิงเส้นจาก SKF สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ได้แก่

1. ผลิตภัณฑ์การนำทิศทางเส้น (Guiding)

2. ผลิตภัณฑ์สำหรับขับการเคลื่อนที่เชิงเส้น(Driving)

3. ผลิตภัณฑ์สำหรับกำหนดตำแหน่ง(Positioning)

4. ผลิตภัณฑ์เคลื่อนที่เชิงเส้นขับด้วยไฟฟ้า (Actuating)

ผลิตภัณฑ์การนำทิศทางเชิงเส้น (Guiding)
SKFมีผลิตภัณฑ์การนำทิศทางเชิงเส้นในรุ่นมาตรฐานสมรรถนะสูงดังต่อไปนี้

ผลิตภัณฑ์นำทิศทางเชิงเส้นโดยเพลา (Shaft Guides) ไม่จำกัดระยะทางเคลื่อนที่มีรุ่นที่รองรับการเยื้องแนวได้ในตัว ปรับการ Preload ได้ มีซีลสมรรถนะสูงให้เลือกใช้ มีรุ่นต้านทานการเกิดสนิมทั้งตลับลูกปืนเม็ดกลมเชิงเส้นและเพลาปลอดสนิม มีผลิตภัณฑ์เสริม เช่น เสื้อสำหรับเพลาและตลับลูกปืนเม็ดกลมเชิงเส้น ติดตั้งง่าย และราคาประหยัด หาสินค้าง่าย

ผลิตภัณฑ์การนำทิศทางเชิงเส้นชนิดรางความแม่นยำสูง (Profile Rail Guides) ไม่จำกัดระยะทางเคลื่อนที่ ติดตั้งพร้อมใช้งาน มีความแข็งแรงรับน้ำหนักได้ทุกทิศทาง ง่ายต่อการบำรุงรักษา เพิ่มความมั่นใจในการใช้งาน มีผลิตภัณฑ์เสริม เช่น แผ่นปิดราง

ผลิตภัณฑ์การนำทิศทางเชิงเส้นชนิดรางความแม่นยำสูง (Precision Rail Guides) หลากหลายชนิดของรังและเม็ดลูกกลิ้ง ความแม่นยำของตำแหน่งและการเคลื่อนที่สูง มีความแข็งแรงและรับน้ำหนักสูง มีรุ่นสำหรับการป้องกันการไถลตัวของเม็ดลูกกลิ้งกับรางวิ่ง แต่จำกัดระยะการเคลื่อนที่

ผลิตภัณฑ์การทำนำทิศทางเชิงเส้นตลับลูกปืนรางเลื่อนด้วยร่อง (Cam - roller Guides) ง่ายต่อการติดตั้ง ไม่จำกัดระยะการเคลื่อนที่ เหมาะสำหรับการเคลื่อนที่เชิงเส้นที่ต้องการความเร็วสูง ราคาประหยัด

ผลิตภัณฑ์สำหรับขับการเคลื่อนที่เชิงเส้น (Driving) SKF มีผลิตภัณฑ์สำหรับขับการเคลื่อนที่เขิงเส้น ที่แปรเปลี่ยนการหมุนรอบเพลาให้เคลื่อนที่เป็นเขิงเส้นอย่างมีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้

Ball screws: หลากหลายแบบระบบการหมุนเวียบลูกปืนเม็ดกลม ความแม่นยำสูง มีรุ่นที่สามารถลดหรือขจัดค่า Backlash สูง มีรุ่นที่สามารถลดหรือขจัดค่าได้ นอกนั้นทาง SKF ยังสามารถจัดจำหน่ายเป็นชุดและตามความต้องการได้ด้วย

Miniature ball screws: ขนาดเล็กและสมรรถนะสูง

Roller screws: มีอยู่ 2 รุ่นการออกแบบคือ Planetary roller screws และ Recirculating roller screws

Roller screws: เหมาะสำหรับความต้องการประสิทธิภาพการทำงานที่สูงกว่า Ball screw ได้แก่ งานที่ต้องการความเร็ว ความเร่งรัดน้ำหนัก และรับแรงกระชากสูงมาก งานที่ต้องการอายุการใช้งานยาวนาน และเชื่อมั่นในการทำงานสูง

ผลิตภัณฑ์สำหรับกำหนดตำแหน่ง (Positioning) SKF ได้จับรวมกันเข้าระหว่างผลิตภัณฑ์นำทิศทางเชิงเส้น (Guiding) กับผลิตภัณฑ์สำหรับขับเคลื่อนที่เชิงเส้น (Driving) ได้อย่างลงตัวและทรงประสิทธิภาพดังต่อไปนี้

Miniature slides: ขนาดเล็กแข็งแรง และรับน้ำหนักสูง ความแม่นยำในการเคลื่อนที่สูง อายุการใช้งานยาวและติดตั้งง่าย

Standard slides: มีหลากหลายสำหรับผลิตภัณฑ์สำหรับขับ หรือนำทิศทางการเคลื่อนที่เชิงเส้นที่รองรับน้ำหนัก และระยะการเคลื่อนที่หลายระดับ

Precision slides: ติดตั้งรางนำทิศทางความแม่นยำสูงและขับด้วย Roller screws สามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริม เช่น สวิตช์จำกัดตำแหน่ง รวมทั้งสามารถประกอบขึ้นสำหรับความต้องการแบบหลายแกน

Complete systems: ออกแบบตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์เคลื่อนที่เชิงเส้นขับด้วยไฟฟ้า (Actuating)
SKF มีความรู้และประสบการณ์ยายนานสำหรับผลิตภัณฑ์เคลื่อนที่เชิงเส้นขับด้วยไฟฟ้า โดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ดังนี้

Linear actuators: มีมากมายหลายแบบ ทั้งแบบมาตรฐานและออกแบบตามความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการในลักษณะงานที่ต้องการทั้งความเร็ว ความสามารถในการน้ำหนักหรือความเงียบ

Telescopic pillars: สำหรับการเคลื่อนที่ขึ้นหรือลง ใช้สำหรับงานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม หรืออุปกรณ์จับยกขึ้นหรือลง เป็นต้น

Rotary actuators: ออกแบบเฉพาะงาน ขนาดกะทัดรัด และให้แรงบิดสูง

Control units: ระบบชุดควบคุมการทำงานของ Actuators มีทั้งกล่องควบคุมสัญญาณต่อเข้า PLC และระบบควบคุมด้วยมือหรือเท้า