Master Bearings

DGBB | SABB | ACBB | CRB | SRB | CARB | TRB| TBB | CRTB/NRTB| SRTB | Y-BEARING | HOUSING | SLEEVES| PLAIN | NRB
Radial shaft | Mechanical | V-ring| Axial clamp| Wear sleeves| Other
Roller Chains | Couplings | Pulley | Optibelt
Linear Motion System | Sensorized Units
RS | Online | Aptitude

MECHATRONICS

MECHATRONICS

เมื่อ 10 ปีที่แล้วคำว่า “mechatronics” ยังไม่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป ที่จริงแล้ว มีคนกล่าวถึงคำ ๆ นี้ ในวารสารทางวิศวกรรมมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งใหม่ในขณะนั้น แต่วันนี้ หลาย ๆ องค์กรเป็นการเฉพาะ หรือแม้แต่มหาวิทยาลัยทั่วโลก ก็ได้เพิ่มแขนงวิชานี้เข้าไปเป็นหลักสูตรเฉพาะระบบ mechatronics แท้จริงคือ อุปกรณ์ทางกลที่ควบคุมโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ชาญฉลาด อย่างเช่น การทำงานที่นักบินขยับคันบังคับ แล้วคอมพิวเตอร์บันทึกการเคลื่อนไหว จากนั้นสั่งให้ actuator ระบบไฮดรอลิคยกแผงปีกของเครื่องบินระบบเครืองกลอันซับซ้อนที่ประกอบด้วยลูกสูบและมูเล่ย์ ถูกแทนที่ด้วยระบบ mechatronics ที่นำเซ็นเซอร์ ไมโครโพรเซสเซอร์ actuator ไฟฟ้า และส่วนประกอบอื่น ๆ มาใช้ร่วมกันอย่างเรียบง่าย มีน้ำหนักเบา และชาญฉลาดกว่า ปัจจุบันเทคโนโลยี Fly-by-wire-by-wire และเทคโนโลยี by wire อื่นๆถูกนำมาใช้อย่างเต็มรูปแบบในอุตสาหกรรมการบินและกำลังจะพบเห็นได้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีก โดยรวมประโยชน์ของ mechatronics คือ ทำให้ได้ผลผลิตที่มากกว่า สินค้าคุณภาพสูงกว่าลดค่าใช้จ่าย ปลอดภัยกว่า มีประสิทธิภาพ และยืดหยุ่นได้มากกว่าที่จะได้รับจากเครื่องจักรที่ได้รับการออกแบบทางกล และไฮดรอลิคล้วน ๆ เทคโนโลยีแขนงใหม่นี้ได้สร้างโอกาสให้กับทางการศึกษาและการใช้งานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การบิน การเกษตร รถยนต์ พลังงานและการพิมพ์และอื่น ๆ อีกมากมาย SKF ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี mechatronics ด้วยการนำความรู้ด้านตลับลูกปืน และเครื่องจักรมาทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ จนกระทั่งเราได้มีรถต้นแบบ Bertone-SKF “Filo” ซึ่งนับเป็นงานพัฒนาที่แสดงให้เห็นว่า SKF เป็นผู้นำในระบบ by-wire และเป็น the knowledge engineering company อย่างแท้จริง โดยมี mechatronecs เป็นหนึ่งในองค์ความรู้ทั้ง 5 ของ SKF SKF มีวิศวกรกว่า 400 คน ที่ทำหน้าที่ออกแบบผสมผสานระบบเชิงกลเข้ากับระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่สำคัญ เช่น

Drive-by-Wire

 
ความต้องการความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น และความพยายามที่จะลดของเสียและนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ เป็นตัวชี้นำแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ SKF ได้ก่อตั้งทีม Drive-by-Wire เพื่อพัฒนาชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์เชิงกล และชุดควบคุมพร้อมเซ็นเซอร์สำหรับการใช้งานแบบ by-wire ทุกชนิด ซึ่งล้วนแต่เป็นงานออกแบบที่แข็งแกร่ง กะทัดรัดและควบคุมโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์อันชาญฉลาด

ระบบเซ็นเซอร์ไร้สาย

 
อุตสาหกรรมกระดาษเป็นตัวอย่างหนึ่งของสภาวะการทำงานที่ยากต่อการติดตั้งสายเคเบิ้ลของระบบเฝ้าระวังการทำงานของเครื่องจักร เนื่องจากต้องไม่กีดขวางและไม่รบกวนกระบวนการทำงาน ด้วยระบบเซ็นเซอร์ผ่านคลื่นวิทยุไปยังตัวฐาน ระบบไร้สายสามารถติดตั้งเป็นแบบถาวรหรือเป็นแบบชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นกรณี

Roller Screws

 
ความต้องการผลผลิตและคุณภาพที่มากขึ้นกฏหมายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ต้องการวิธีการทำงานที่ไม่เป็นมลพิษ เป็นสิ่งผลักดันให้เกิดการพัฒนาของเทคโนโลยี electromechanical drive ที่ใช้ในอุตสาหกรรม electromechanical actuator ที่มี ball และ roller screws สนองความต้องการเหล่านี้ SKF เป็นผู้นำการผลิต roller screws ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อความทนทานต่อลักษณะงานใช้งานเช่นนี้ SKF มีผลิตภัณฑ์ mechatronics ให้เลือกใช้มากมาย นับตั้งแต่ linear motion products สำหรับระบบการเคลื่อนที่เชิงเส้นที่ให้ระดับความแม่นยำตามที่ท่านต้องการหรือทนทานต่อแรงกดหนักตลอดเวลา อย่างเช่นในงานอุตสาหกรรมรถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เหล็ก และพลาสติก ที่ต้องผลิตอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งถึงตลับลูกปืนพร้อมตัววัดสัญญาณ ชุดควบคุมความสูงในการยกของรถยก และอื่น ๆ สนใจผลิตภัณฑ์ mechatronics กรุณาติดต่อสอบถามที่บริษัท เอส เค เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้แทนจำหน่าย SKF