Master Bearings

DGBB | SABB | ACBB | CRB | SRB | CARB | TRB| TBB | CRTB/NRTB| SRTB | Y-BEARING | HOUSING | SLEEVES| PLAIN | NRB
Radial shaft | Mechanical | V-ring| Axial clamp| Wear sleeves| Other
Roller Chains | Couplings | Pulley | Optibelt
Linear Motion System | Sensorized Units
RS | Online | Aptitude

To equip the world with SKF knowledge

นับจากก่อตั้ง SKF ในปี ค.ศ. 1907 ณ ประเทศสวีเดนโดย Sven Wingquist วิศวกรชาวสวีเดน ซึ่งเป็นผู้คิดค้นและผลิตตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เอง (Self-Aligning Ball Bearing) SKF ได้พัฒนาและวิจัยอันก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมการผลิตตลับลูกปืน และในขณะเดียวกันก็ได้พัฒนาบุคลากรและฐานความรู้อย่างกว้างขวางและมั่นคง

SKF ได้ก้าวจากการเป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายตลับลูกปืนเข้าสู่การเป็นบริษัทแห่งวิทยาการด้านวิศวกรรมระดับโลก วิทยาการและความรู้ของ SKF ได้ถูกประยุกต์เข้ากับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อการแก้ปัญหาและสร้างประสิทธิภาพและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ใช้ตลับลูกปืน SKF

SKF ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์และความรู้ด้านวิศวกรรมซึ่งจำแนกได้เป็น 5 กลุ่มหลัก ดังนี้

ตลับลูกปืนและชุดตลับลูกปืน ตลับลูกปืน SKF ทุกตลับได้รับการผลิตด้วยมารฐานและความแม่นยำและใช้เหล็กกล้าพิเศษ SKF 3 ซึ่งมีสิ่งเจือปนต่ำกว่า 10 ppm. ซึ่งทำให้ ตลับลูกปืน SKFมีความทนทานสูงสุดSKFเป็นผู้นำในการประดิษฐ์คิดค้นตลับลูกปืนใหม่ เพื่อเหมาะสมกับความต้องการของผู้ผลิตเครื่องจักรซึ่งต้องการผลิตเครื่องจักรที่เล็กลง แต่มีประสิทธิภาพและความคงทนสูงขึ้นตลับลูกปืน SKF ยังรวมไปถึงการให้บริการด้านวิศวกรรมด้วยวิศวกร SKF ซึ่งมีประสบการณ์ด้านตลับลูกปืน

ซีล SKF Sealing Solutions มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกใช้นับตั้งแต่ซีลอุตสาหกรรม ซีลอุตสาหกรรมรถยนต์ ซีลสำหรับอุตสาหกรรมการ บินซีลสำหรับงานไฮดรอลิก ในโลกอุตสาหกรรมที่มีภาวะสลับซับซ้อน เช่นปัจจุบัน การแสวงหาทางออกเพื่อแก้ไขระบบซีลอาจไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ SKF Sealing Solutions ช่วยท่านได้ด้วยสินค้าที่มีให้ท่านเลือกมากถึงกว่า10,000รายการ

ระบบหล่อลื่น ตลับลูกปืนกว่า 36 % ที่เสียหายก่อนกำหนดมี สาเหตุมีสภาพการทำงานที่ หลากหลาย และการหล่อลื่นที่ถูกต้องจำเป็นต้องใช้สารฟล่ลื่นที่เหมาะสม ในปี2547 SKF ได้ซื้อกิจการบริษัท Vogel ซึ่งเป็นผู้ผลิตระบบหล่อลื่นแบบอัตโนมัติจากศูนย์ควบคะมกลางด้วยประสบการณ์และชื่อเสียงอันยาวนานของ Vogel จะช่วยเสริมภาพลักษณ์และความแข็งแกร่งให้ SKF เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสารหล่อลื่นชั้นนำของโลก

ระบบอิเล็กทรอนิกส์เชิงกล Mechatronics คือ อุปกรณ์เชิงกลที่ควบคุมโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ชาญฉลาด SKF ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี Mechatronics ด้วยการนำความรู้ด้านตลับลูกปืนและเครื่องจักรมาทำงานร่วมกัน ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ได้แก่ Sensorized bearing เพื่อใช้ในระบบบังคับการขับเคลื่อนรถยนต์ (Drive by wire) ระบบบังคับ การทำงานของรถยก Electromechanical actuator, Ball screw and Linear motion products อื่น ๆ

Services จากความสำเร็จด้านผลิตภัณฑ์ของ SKF ประกอบกับบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานด้านวิศวกรรม SKF ยังได้พัฒนาสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ขึ้นมา คือ การบริการด้านวิศวกรรมและระบบงานบำรุงรักษาแบบครบวงจร รวมถึงระบบการบริหารจัดการเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องจักรในการผลิต การบริการดังกล่าวคือการรวบรวมความรู้และประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ของ SKF เข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อใช้กำหนดวิธีการสำหรับการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและปฏิบัติได้ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของการผลิตและการวางแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ

จากการ ผสมผสานผลิตภัณฑ์และการบริการทั้ง 5 กลุ่มเข้าด้วยกัน พร้อมด้วยความรู้และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมของ SKF จะทำให้ลูกค้าทุกท่านสามารถเลือกใช้สินค้าและบริการจากแหล่งเดียว ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเชื่อถือได้ และ SKF พร้อมมอบให้ท่านมากกว่าตัวสินค้า แต่รวมถึงการบริการและความรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาของเครื่องจักร เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและผลิตผลของการผลิตของท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับวัสัยทัศน์ของ SKF ที่ว่า

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Master Bearings