Master Bearings

DGBB | SABB | ACBB | CRB | SRB | CARB | TRB| TBB | CRTB/NRTB| SRTB | Y-BEARING | HOUSING | SLEEVES| PLAIN | NRB
Radial shaft | Mechanical | V-ring| Axial clamp| Wear sleeves| Other
Roller Chains | Couplings | Pulley | Optibelt
Linear Motion System | Sensorized Units
RS | Online | Aptitude

แก้ปัญหากระแสไฟฟ้าไหลผ่านมอเตอร์ที่มีความเร็วไม่คงที่ด้วยทางออกจาก SKF

ขจัดความเสียหายของตลับลูกปืนจากสาเหตุกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน

อุปกรณ์ที่นำมาประยุกต์ใช้ในมอเตอร์ไฟฟ้าที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงความถีทกระแสไฟให้มีการสลับไปมา เป็นสาเหตุให้ปัญหาการรั่วไหลของกระแสไฟผ่านเข้าสู่ตลับลูกปืน ทำให้ตลับลูกปืนเกิดมีเสียงดัง อาการเหล่านี้ทำตลับลูกปืนเกิดความเสียหาย และหมดสภาพก่อนเวลาอันควร การรั่วไหลของกระแสไฟฟ้ากลายเป็นสาเหตุที่เกิดบ่อยขึ้นโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตามเราสามารถจะแก้ปัญหานี้ได้โดยการแก้ไขที่ตัวเสื้อและเพลาให้ใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า แต่อย่างไรก็ตาม การดัดแปลงแก้ไขดังกล่าว ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงมาก เพื่อที่จะแก้ปัญหา และไม่ต้องกังวลปัญหาเรื่องอายุการใช้งานที่สั่นลงของตลับลูกปืนอีก ขั้นตอนแรกในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตลับลูกปืน เพื่อให้เข้าใจถึงสาเหตุที่ลึกซึ้งในรายละเอียด ท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูลจากวิศวกรของ SKF ตลอดจนขอคำปรึกษาด้านโปรแกรมการทดสอบและการแก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าไหลผ่านตลับลูกปืนได้ โดยทีมงาน SKF สามารถระบุถึงปัจจัยที่อาจเป็นสาเหตุของปัญหา

ทำไมท่านต้องใช้งานตลับลูกปืนที่ป้องกันกระแสไฟฟ้าไหลผ่านของ SKF

เมื่อไหร่ก็ตามที่มีลักษณะการใช้ที่จำเป็นต้องใช้ตลับลูกปืนที่ต้องมีฉนวนไฟฟ้าเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตลับลูกปืน SKF Insocoat and SKF Hybrid มักเป็นตลับลูกปืนที่ถูกเลือกใช้งาน โดยตลับลูกปืน SKF Insocoat and SKF Hybrid ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพและช่วยลดต้นทุนค่าซ่อมเครื่องจักรที่ดีที่สุดตลับลูกปืนทั้งสองรุ่นนี้ดังกล่าวนี้ สามารถป้องกันกระแสไฟฟ้าที่รั่วไหลไม่ให้ไหลผ่านตลับลูกปืนและทำให้ตลับลูกปืนเกิดความเสียหายได้ และได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าตลับลูกปืน SKF Insocoat and SKF Hybrid มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าตลับลูกปืนที่ผลิตตามมาตรฐานทั่ว ๆ ไป

ตลับลูกปืน SKF Insocoat (ป้องกันการเป็นสื่อนำไฟฟ้าของตัวตลับลูกปืน)

ตลับลูกปืน SKF Insocoat คือตลับลูกปืนที่ผลิตขึ้นตามมาตรฐานการใช้งานทั่วไป ยกเว้นแต่วัสดุของตลับลูกปืนที่เป็นเหล็กจะได้รับการเคลือบพ่นด้วยวัสดุเซรามิกด้วยวิธีการที่เรียกว่า สเปรย์พลาสมา (Plasma-sprayed) โดยการเคลือบพ่นผิววัสดุที่เป็นเหล็กของตลับลูกปืนดังกล่าว ช่วยป้องกันการเป็นสื่อนำทางไฟฟ้าของตลับลุกปืนที่เป็นผลจากความเปียกชื้นและน้ำ SKF สามารถเคลือบผิวเหล็กตลับลูกปืนได้ทั้งวงแหวนใน วงแหวนนอก และความหนาของผิวเคลือบที่มีเหมาะตามลักษณะการใช้งาน ความต้านทานกระแสไฟฟ้าอยู่ในช่วง 50-150 เมกกะโอมห์ และสามารถต้านทานแรงดันไฟฟ้าอยู๋ระหว่าง 1000 และ 3000 โวลท์ กระแสตรง

 

ตลับลูกปืน SKF Hybrid

ตลับลูกปืน Hybrid เป็นการรวมกันของวัสดุที่นำมาใช้ผลิตตลับลูกปืนโดยการใช้วงแหวน ตลับลูกปืนที่ผลิตจากเหล็กชุบแข็งคุณภาพสูงประกอบเข้ากันกับเม็ดลูกกลิ้งที่ผลิตจากซิลิกอนไนไตท์พิเศษ หรือในทางวิศวกรรมเรียกว่าวัสดุเซรามิก โดยวัสดุเซรามิกที่มีคุณสมบัติที่มีประโยชน์ในการมาใช้ผลิตเป็นองค์ประกอบของตลับลูกปืนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่มีความแข็งมากเป็นพิเศษ ไม่เป็นสื่อนำทางไฟฟ้าทำให้ป้องกันกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตลับลูกปืนได้ และอื่น ๆ อีกมามากย ความสามารถในการต้านทานหรือความเป็นฉนวนไฟฟ้าของตลับลูกปืน Hybrid นั้น ขึ้นอยู่กับขนาดของม็ดลูกกลิ้ง โดยตลับลูกปืนที่มีขนาดเล็กที่สุดที่มีการผลิตขึ้นมาพร้อมแผ่นกันฝุ่นที่มักจะถูกนำไปใช้งานในมอเตอร์ไฟฟ้าโดยประมาณพบว่าตลับลูกปืนมีความสามารถต้านทานหรือความเป็นแนวนไฟฟ้ามากกว่า 10 จิกะโอมห์ หรือต้านทานต่อค่าแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 2.5 kvDC คุณประโยชน์อีกอย่างของตลับลูกปืน hybrid คือสามารถใช้งานในความเร็วรอบสูงขึ้น ยอมรับหรือทนทานต่อการใช้งานภายใต้สภาวะการทำงานที่ขาดการหล่อลื่น และความต้านทานต่อสิ่งสกปรก แสดงให้เห็นถึงอายุการใช้งานที่ยาวนานตลับลูกปืนแบบมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไป

 

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Master Bearings