Master Bearings

DGBB | SABB | ACBB | CRB | SRB | CARB | TRB| TBB | CRTB/NRTB| SRTB | Y-BEARING | HOUSING | SLEEVES| PLAIN | NRB
Radial shaft | Mechanical | V-ring| Axial clamp| Wear sleeves| Other
Roller Chains | Couplings | Pulley | Optibelt
Linear Motion System | Sensorized Units
RS | Online | Aptitude

มุมมองใหม่ในการเพิ่มผลผลิตภาพของเครื่องจักร เพิ่มผลผลิตภาพให้เครื่องจักรของคุณอย่างครอบคลุมทั้ง 360 องศา

เฉกเช่นเดียวกันกับผู้บริหารในอุตสาหกรรมทั่วโลก คุณกำลังถูกกดดันอย่างหนักให้เพิ่มการผลิตด้วยทรัพยากรที่จำกัด ทำลังคนที่น้อยลง ค่าใช้จ่ายที่ลดลง แล้วยังจะต้นทุนค่าซ่อมบำรุงที่ลดลงอีกล่ะ

โปรแกรมการแก้ปัญหา SKF 360 องศา ช่วยคุณได้

เริ่มจากการสำรวจการผลิตของคุณในทุกแง่มุมผู้แทนจำหน่ายแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก SKF สามารถช่วยให้คุณค้นหาโอกาสเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงานได้ ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่คุณไม่คาดคิดมาก่อน โปรแกรมแก้ปัญหา SKF 360 องศาช่วยให้คุณได้รับผลตอบแทนจากเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ มากขึ้นกว่าเดิม

อุตสาหกรรมแขนงต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่มีลักษณะเฉพาะเป็นของอุตสาหกรรมน้น ๆ โปรแกรมการแก้ปัญหาของ SKF ถูกปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของคุณโดยเฉพาะ และช่วยให้คุณเพิ่มโอกาสในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของคุณโดยตัวโปรแกรมเองประกอบด้วย บริการและการแก้ปัญหาที่ออกแบบมาสำหรับอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพของคุณให้มีระดับสูงขึ้นไปกว่าเดิมผู้แทนจำหน่ายแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก SKF มีบทบาทสำคัญในการแนะนำข้อประโยชน์ต่าง ๆ ของโปรแกรมการแก้ไขปัญหา SKF 360 องศาที่ท่านจะได้รับ

ผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่า

คุณสามารถเลือหาตลับลูกปืน ซีล และผลิตภัณฑ์เฉพาะต่าง ๆ ผ่านผู้แทนจำหน่าวแต่งตั้งอย่างเป็นทางการของ SKF มีการผลิตในขนาดที่หลากหลายแตกต่างกัน ตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ ช่วยให้คุณสามารพใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์คุณภาพของ SKF ได้อย่างไม่จำกัด ผลิตภัณฑ์ภายใต้สัญลักษณ์ SKF ทุกชิ้นถูกออกแบบและผลิตอย่างแม่นยำ ตรงตามมาตรฐานของ ISO และมีกระบวนการผลิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ดังนั้น คุณจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นมีคุณภาพและความแม่นยำไม่ว่าจะผลิตหรือบรรจุหีบห่อจากโรงงานใดก็ตาม

การสนับสนุนเชิงเทคนิค

ถ้าคุณมีข้อสงสัยทางเทคนิค ผู้แทนจำหน่ายแต่งตั้งอย่งเป็นทางการของ SKF มีคำตอบ โดย SKF ให้การสนับสนุนผู้แทนจำหน่ายแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ โดยจัดโปรแกรมการฝึกอบรมให้แก่บุคคลากรของผู้แทนจำหน่ายอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ดังนั้นหากคุณต้องการข้อมูลทางเทคนิค โปรดติดต่อผู้แทนจำหน่ายแต่งตั้งอย่างเป็นทางการของ SKF

การแก้ปัญหาเฉพาะของอุตสาหกรรม

ผู้แทนจำหน่ายแต่งตั้งอย่างเป็นทางการของ SKF สามารถเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงความต้องการของคุณกับวิศวกรของ SKF ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเชิงลึกในการแก้ปัญหาของเครื่องจักรที่มีลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมแขนงต่าง ๆ เป็นอย่างดี วิศวกรผู้เชี่ยวชาญของ SKF สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขที่คุ้มค่าใช้จ่าย การแก้ไขปัญหาที่นำเสนออาจรวมถึงตลัลลูกปืนที่ทนทานต่อสภาวะการทำงานที่รุนแรงเป็นพิเศษ เช่น อุณหภูมิสูงมาก หรือสิ่งแวดล้อมมีการกัดกร่อน หรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถระบุระดับการเยื้องแนว ความสั่นสะเทือน หรือการหล่อลื่นลังอาจรวมถึงผลิตภัณฑหรือบริการทที่ถูกออกแบบสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ขั้นตอนการผลิต หรือชนิดเครื่องจักรอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะ

 

ผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อการบำรุงรักษา

ผู้แทนจำหน่ายแต่งตั้งอย่างเป็นทางการของ SKF ช่วยให้คุณสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการบำรุงรักษา เพื่อให้คุณรับมือกับปัญหาในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่อาจเป็นปัญหาทั่ว ๆ ไปที่แก้ไม่ตก หรือปัญหาเฉพาะอย่างที่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ผลิตภัณฑ์เพื่อการซ่อมบำรุงรักษาของ SKF ประกอบด้วย

ชุดถอดตลับลูกปืน ชุดตอกใส่ตลับลูกปืน เครื่องให้ความร้อน เครื่องมือตรวจวัน สารหล่อลื่น

อุปกรณ์เติมสารหล่อลื่น และอุปกรณ์อัดน้ำมัน ซึ่งล้วนแล้วแต่ได้รับการออกแบบให้การประกอบติดตั้งตลับลูกปืนและการถอดทำได้โดยสะดวก

สนับสนุนทางระบบออนไลน์

คุณสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางเทคนิคของ SKF ที่เหนือกว่าผู้ผลิตรายอื่นได้ตลอดเวลาผ่านเว็บไซต์ skf.com หรือ skf.co.th บริการออนไลน์ของ SKF ประกอบด้วย

@ptitudexchange.com

แหล่งรวบรวมข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับความรู้ในการบำรุงรักษาเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร ช่วยสนับสนุนและเสริมประสิทธิภาพในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

Skf.com/mount

แหล่งรวบรวมข้อมูลออนไลน์แบบโต้ตอบ เกี่ยวกับคำแนะนำวิธีการประกอบและถอดสำหรับตลับลูกปืนและเสื้อตลับลูกปืนของ SKF

SKF Bearing Inspector

ระบบฐานความรู้สำหรับประกอบการวิเคราะห์ความเสียหายของตลับลูกปืน ช่วยให้คุณวิเคราะห์สาเหตุที่เป็นไปได้ที่มีส่วนทำให้ตลับลูกปืนชำรุดเสียหาย

 

LubeSelect

ระบบฐานความรู้สำหรับเลือกกำหนดชนิดสารหล่อลื่น ที่เหมาะสมตลอดจนระยะเวาเปลี่ยนถ่ายสารหล่อลื่น สำหรับการประยุกต์ใช้งานตลับลูกปืนทุก ๆ ชนิด

การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทุกหนทุกแห่ง

โปรแกรมการแก้ไขปัญหา SKF 360 องศา ซึ่งดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมชั้นนำต่าง ๆ กำลังช่วยให้ผู้บริหารในองค์กรอุตสาหกรรมเหล่านั้น ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มผลิตภาพของเครื่องจักรในโรงงาน และบรรลุเป้าหมายผลกำไรที่มากขึ้น รวมทั้งประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

 

เปิดโอกาสให้เราช่วยคุณ

ผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ SKF เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ SKF

 

 

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Master Bearings