Master Bearings

DGBB | SABB | ACBB | CRB | SRB | CARB | TRB| TBB | CRTB/NRTB| SRTB | Y-BEARING | HOUSING | SLEEVES| PLAIN | NRB
Radial shaft | Mechanical | V-ring| Axial clamp| Wear sleeves| Other
Roller Chains | Couplings | Pulley | Optibelt
Linear Motion System | Sensorized Units
RS | Online | Aptitude

NEWS

ข่าวสารแนะนำ

 

ด้วยการมองไปข้างหน้าตลอดเวลาเรื่องของการรักษาทรัพยากรเพื่อคนรุ่นต่อไปในอนาคตเป็นสิ่งที่กลุ่มบริษัท SKF ให้ความสำคัญ เราพยายามลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด รวมทั้งร่วมมือกับลูกค้าในการพัฒนาสินค้าและกระบวนการผลิตที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม
ในวาระสารฉบับนี้ เราได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ SKF และสิ่งที่เราทำเพื่อคนรุ่นหลัง และที่ขาดไม่ได้ เราได้นำเสนอความรู้ การพัฒนาการผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีใหม่ๆอีกเช่นเคย


รัชนี  เลิศอุดมวงศ์ 
บรรณาธิการ
 

สวัสดีปีใหม่ค่ะท่านผู้อ่าน

 วันเวลาที่ลูกค้าต้องการเพียงแต่สินค้าเท่านั้นได้ผ่านไปแล้ว  ปัจจุบัน ลูกค้าต่างคาดหวังที่จะได้รับการสนับสนุนหลังการขายและต้องการข้อมูลการใช้สินค้าจากผู้ขายมากขึ้น ที่ SKF การเปลี่ยนแปลงจากการเป็นเพียงผู้ผลิตตลับลูกปืนมาเป็นบริษัทที่ทรงความรู้ด้านวิศวกรรม ทำให้เราดำเนินการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีในการมอบความรู้ความชำนาญของเรา นับตั้งแต่กระบวนการออกแบบเริ่มแรก  จนถึงการผลิต และบริการหลังการขาย
     SKF เติบโตมาจนถึงกระทั่งครบรอบ 100 ปี ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 เริ่มจากการคิดค้นตลับลูกปืนปรับแนวได้เองของวิศวกรหนุ่มผู้หนึ่ง ในโรงงานทอผ้าจนทุกวันนี้เป็นบริษัทชั้นนำของโลก และยังคงความเป็นผู้นำด้านตลับลูกปืน อีกทั้งได้เพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นำด้านนี้ ด้วยการซื้อควบกิจการที่บริษัทฯ เล็งเห็นว่าจะเป็นการเติมเต็มความต้องการของลูกค้าดังจะเห็นได้จากการซื้อกิจการของ Safematic 

20 ปี เอส เค เอฟ ประเทศไทย 20 ปี แห่งการก้าวไปข้างหน้าและเจริญเติบโตที่ไม่หยุดยั้ง

  ในปี 1987 เอส เค เอฟ ( ประเทศไทย ) จำกัด ได้ทำพิธีเปิดบริษัทอย่างเป็นทางการ เวลาผ่านไปดุจดังสายน้ำสดใสที่ไหลเชี่ยว ปี 2007 เอส เค เอฟ ประเทศไทยได้เวียนมาบรรจบครบ 20 ปี อีกทั้งตรงกับวารดิถีที่ดีงามยิ่ง เพราะตรงกับการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ของบริษัทแม่ที่สวีเดนพอดี
20 ปี ของ เอส เค เอฟ ในประเทศไทยมีสิ่งดีๆ มากมายที่เรามีความชาบซึ้งใจ ต่อผู้มีอุปการคุณทุกฝ่าย เราพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ้นตลอดเวลา เราประทับใจ ภาคภูมิใจในสิ่งต่างๆ มากมายเกินกว่าที่จะกล่าวถึงได้หมดสิ้น สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องกล่าว ก็คือ ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ใช้สินค้า SKF ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเราอย่างดียิ่งตลอด 20 ปี ที่ผ่านมา อีกทั้งเครือข่ายครอบครัวและพนักงานของผู้แทนจำหน่าย SKF ทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกับทีมงานของเรา ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแนวนโยบายการขายและตลาดของ SKF

   

 

อ่านข่าวย้อนหลัง>>

 

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Master Bearings