Master Bearings

DGBB | SABB | ACBB | CRB | SRB | CARB | TRB| TBB | CRTB/NRTB| SRTB | Y-BEARING | HOUSING | SLEEVES| PLAIN | NRB
Radial shaft | Mechanical | V-ring| Axial clamp| Wear sleeves| Other
Roller Chains | Couplings | Pulley | Optibelt
Linear Motion System | Sensorized Units
RS | Online | Aptitude

SEALING SOLUTIONS

   

SKF SEALING SOLUTIONS

การจัดวางตลับลูกปืนทุกแบบไม่เพียงแต่ ประกอบด้วยตลับลูกปืนแต่ยังรวมถึงชิ้นส่วนที่ประกอบอื่น ๆ เช่น เพลา และตัวเสื้อ รวมถึงซีลด้วยเช่นกัน ประสิทธิภาพการทำงานของซีลเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องใช้การตัดสินใจอย่างดี
หากมีความต้องการไม่ให้สารหล่อลื่นถูกเจือปนด้วยสิ่งสกปรก และความสะอาดเป็นปัจจัยหลักต่ออายุการใช้งานของตลับลูกปืน ยกตัวอย่าง เช่น เมื่อเรานำทฤษฏีอายุการใช้งานตลับลูกปืน (SKF Life Theory) มาใช้ สำหรับผู้ออกแบบ หมายถึงการมองตลับลูกปืนและซีลเป็นเหมือนระบบที่ทำงานร่วมกัน สำหรับ SKF เราให้ความใสใจมากยิ่งขึ้นกับคำถามว่าตลับลูกปืนและการจัดวางตลับลูกปืนควรได้การรับซีลอย่างไร รวมถึงการใช้ซีลในงานทั่วไปด้วยเช่นกัน
ด้วยเหตุนี้ ผู้ผลิตซีลรายใหญ่ในยุโรป 2 ราย รวมถึงผู้ผลิตซีลรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา จึงเป็นของกลุ่มบริษัท SKF  ในที่นี้จะขอกล่าวถึง Chicago หรือ CRซึ่งถูกซื้อโดยSKFในปี ค.ศ. 1990 SKF และ CR ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นในด้านวิศวกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด และระบบคลังสินค้า วิสัยทัศน์ใหม่ของ SKF ที่ว่า “To equip the world with SKF knowledge” ต้องการให้เราเปลี่ยนจุดมุ่งเน้นจากตลาดในประเทศหรือภูมิภาคนั้น ๆ ไปที่ตลาดทั่วโลก ภายใต้ตราสินค้าที่ทั่วโลกรู้จัก สำหรับทุกตลาดและทุกผลิตภัณฑ์ รวมถึงซีลด้วยเช่นกัน เพื่อให้บรรลุความมุ่งหมาย SKF Sealing Solutions จึงได้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ความรู้ทั้ง 5 ของ SKF อันประกอบด้วย ตลับลูกปืนและชุดตลับลูกปืน บริการ ระบบหล่อลื่น และ mechatronics ผลิตภัณฑ์จาก CR จะยังคงผลิตจากโรงงานเดิม โดยบุคลากรเดิม หากแต่บัดนี้จะบรรจุอยู่ในกล่องสีเขียวและมีตราสินค้าใหม่ของ SKF สีฟ้าแดง SKF Sealing Solutions มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกใช้นับตั้งแต่ซีลอุตสาหกรรม ซีลอุตสาหกรรมรถยนต์ ซีลสำหรับอุตสาหกรรมการบิน ซีลสำหรับงานไฮดรอลิค ในโลกอุตสาหกรรมที่มีภาวะอันสลับซับซ้อนเช่นปัจจุบัน การแสวงหาทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาระบบซีล อาจไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ SKF Sealing Solutions ช่วยท่านได้ด้วยสินค้าที่มีให้ท่านเลือกมากถึงกว่า 10,000 รายการ ซีลอุตสาหกรรมมีให้เลือกสำหรับการใช้งานแบบ static และ dynamic ซึ่งมีแบบต่าง ๆ ให้เลือกใช้ตามความต้องการของลูกค้า ประสบการณ์ของ SKF ในการทำงานกับลูกค้าผู้ผลิตเครื่องจักรและรถยนต์ ที่มีความต้องการพิเศษ ทำให้ SKF สามารถแก้ปัญหาที่ยากที่สุดใก้ลูกค้าได้เสมอ และทำให้ SKF มีโอกาสได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และระบบซีลแบบใหม่ ๆ ที่ก้าวล้ำทางเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา หากท่านต้องการใช้ซีลและบริการแก้ปัญหาจาก SKF Sealing Solutions กรุณาติดต่อบริษัท เอส เค เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ผู้แทนจำหน่าย SKF
   

หลักการการเลือกใช้ซีลและการใช้งาน

 

เมื่อใดก็ตามที่เพลาหมุน เพลาต้องการการจัดวางตลับลูกปืนที่ทำให้การทำงานราบเรียบและมีประสิทธิภาพ เมื่อใดที่มีการใช้ตลับลูกปืนท่านจะพบกับซีลที่ช่วยให้ตลับลูกปืนมีอายุการใช้งานยาวนานที่สุด และมีความน่าเชื่อถือในการทำงานมากที่สุด และมีความน่าเชื่อถือในการทำงานมากที่สุด อธิบายได้อย่างง่าย ๆ ซีลคือตัวกั้นที่มีหน้าที่ 4 ข้อคือ

  1. กักเก็บสารหล่อลื่น
  2. กันฝุ่นผงหรือสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ไม่ให้เข้าไปภายในตลับลูกปืน
  3. เป็นตัวกั้นของเหลวหรือก๊าซไม่ให้รั่วไหล
  4.ทนต่อความแตกต่างของความดัน
     

ซีลควรจะทำงานได้โดยมีความเสียดทานน้อยที่สุดและทนทานในการใช้งานในจุดที่สำคัญ ๆ ของเครื่องจักร หรือภายใต้สภาวะการทำงานที่รุนแรง เพื่อรองรับความต้องการหลากหลาย ซีลถูกผลิตขึ้นหลายแบบและใช้วัสดุต่าง ๆ การออกแบบและวัสดุที่นำมาใช้ร่วมกัน ทำให้ซีลมีคุณสมบัติเฉพาะ ที่เหมาะกับการใช้งานนั้น ๆ หลายปัจจัยมีผลต่อการใช้ซีลที่เหมาะสม รวมถึงสภาวะการทำงาน เช่น

 

• ชนิดของสารหล่อลื่น

 

• ความเร็วในการเคลื่อนที่ที่ผิวซีล

 

• ซีลที่ติดตั้งแนวตั้งหรือแนวนอน

 

• การเยื้องแนวหรือการเบี่ยงเบนจากการหมุนของเพลา

   

โดยทั่วไปซีลแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ

 
  1. สเตติก ซีล (Static Seals) ซีลชนิดนี้ทำหน้าที่เป็นตัวกั้นผหิวหน้าของสิ่งที่ไม่เคลื่อนไหว เช่น ประเก็นฝาสูบของรถยนต์ หรือ O-Ring ชนิดต่าง ๆ
  2. แอคเชียล แมคคานิคัน ซีล (Axial Mechanical Seals) ซีลชนิดนี้ผิวด้านหน้าของซีลจะสัมผัสอยู่ระหว่างรอบรัศมีของชิ้นส่วนที่ถูกสัมผัส ปกติซีลชนิดนี้จะมีชิ้นส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่และชิ้นส่วนที่ไม่เคลื่อนที่ ชุดซีลจะถูกกดอัดโดยแรงกลไกของสปริงที่อยู่ภายใน
  3. ไดนามิค เรเดียล ซีล (Dynamic Radial Seal) ซีลชนิดนี้พบเห็นโดยทั่วไปในลักษณะงานต่าง ๆ ที่เพลาเป็นตัวเคลื่อนที่ ( a shaft rotates) ลักษณะของซีลประเภทนี้จะเคลื่อนที่ไปพร้อมกับเพลาและทำหน้าที่เก็บกักสารหล่อลื่นหรือน้ำมันต่าง ๆ ขณะเคลื่อนไหว
     
     

 

 

 

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2006 Master Bearings